• Ηλεκτρική Κλειδαριά

    • V Λειτουργίας
      12
    • Παροχής
      Από την πλακέτα