Α1400 AIR RD
Share

Πιστοποιημένη έξοδος κινδύνου

 • Οι αυτόματες πόρτες A1400 για οδοί διαφυγής ανταποκρίνονται στο πρότυπο EN 16005 και ικανοποιούν όλες τα επίπεδα επιπέδων ασφάλειας που παρατίθενται στο EN13489-1 Pl.D.
 • Οι αυτόματες πόρτες A1400 για οδοί διαφυγής ανταποκρίνονται στο πρότυπο EN 16005 και ικανοποιούν όλες τα επίπεδα επιπέδων ασφάλειας που παρατίθενται στο EN13489-1 Pl.D.
Χρήση σε αεροδρόμιο
Οικιακή Χρήση
Χρήση σε Parking
Βιομηχανική Χρήση
 • Max Βάρος Φύλλου σε kg
  150 ή 2*120
 • Μέγιστο Άνοιγμα Διέλευσης
  3000 mm
 • Συχνότητα Χρήσης (Κύκλοι / ημέρα)
  Συνεχώς, κανένας περιορισμός
 • Αριθμός κινούμενων φύλλων
  Μονόφυλλη ή Δίφυλλη